Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o zápise do MŠ Bodovce

 24.04.2020

MATERSKÁ  ŠKOLA  BODOVCE, BODOVCE 90,  082 66

 

Riaditeľka MŠ Bodovce oznamuje rodičom, že

vzhľadom na rozhodnutie MŠVVŠ SR, ktorým sa mimoriadne prerušili prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, určuje termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 OD 30. 4. 2020 DO 31. 5. 2020 

 

Zákonný zástupca dieťaťa tlačivo žiadosti získa:

  • osobne v čase zápisu,
  • stiahne zo stránky obce Bodovce www.obecbodovce.sk v časti Inštitúcie: Materská škola,
  • samostatne napíše.

Žiadosti môžete doručiť:

  • poštou na adresu: Materská škola Bodovce (do rúk riaditeľky), Bodovce 90, 082  66 Uzovce. Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená materskej škole najneskôr 29. mája 2020, rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti do materskej školy. 
  • osobne iba v nevyhnutných prípadoch, bez účasti dieťaťa, s povinnosťou dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, dňa: 12. 05. a 13. 05.  2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod. v budove MŠ Bodovce.

 

Potvrdenie o celkovom zdravotnom stave dieťaťa (od všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorom lekár uvádza okrem spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, údaj o povinnom očkovaní, prípadné ochorenia, respektíve alergie a iné obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného stavu dieťaťa) sa momentálne pri zápise nevyžaduje; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt (trvá najviac tri mesiace).

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, momentálne sa nevyžaduje ani vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môžete dodatočne doručiť

  • poštou na adresu: Materská škola Bodovce (do rúk riaditeľky), Bodovce 90, 082  66 Uzovce,
  • osobne 23. 6. 2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod. v budove MŠ Bodovce. Bez účasti dieťaťa, s povinnosťou dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 30. 07. 2020. Po tomto termíne budú doručené poštou.

 

PRIJÍMAJÚ  SA:

PREDNOSTNE: (zákonom ustanovené podmienky)        

·         dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

·         dieťa s  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,     

·         dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

·         deti vo veku 3 – 6 rokov.      

 

OSTASTNÉ PODMIENKY PRIJATIA:               

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené:

·         trojročné deti pred  deťmi mladšími ako tri roky (deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia tretí rok veku),

·         deti mladšie ako tri roky, ktoré dosahujú požadovanú úroveň v oblasti sebaobsluhy a hygienických návykov.

             

 

 

 

 

V Bodovciach 24. 04. 2020                                                                    Danka Tiritová

                                                                                                               riaditeľka MŠ

Kontakt: 051 4521 644, 0903 496 350,  e-mail msbodovce@centrum.sk

 

Viac informácií o MŠ: www.obecbodovce.sk

 

 

 


Zoznam aktualít:

1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

051/4523652
podatelna@obecbodovce.sk

Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu