Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 144)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18001 Trvanie a ukončenie zmluvy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
16022022 prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúcich v prospech kupujúceho. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ján Trišč a Bc. Marcela Triščová
276 €
16122021 Prenesené úlohy štátnej správy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Sabinov
0 €
VSN0717201501 Dodatok č.1 Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ENVI-PAK a. s.
0 €
30082021 Úprava práv a povinností pri zebezpečení osobných údajov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOMENSKY,s.r.o.
0 €
1.6.2021 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Ema Šivecová
750 €
1421497 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
ZoP/2021/255 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
508.74 €
ZoP/2019/392-PP Bodovce IBV za materskou školou-rozšírenie NN Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
1/2021 Prevádzka sociálnej služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Arcidiecézna charita Košice
20 €
20139002 Odb.: Obec Bodovce
Dod.: WI-NET s.r.o
17 €
21.1.2021 Diagnostické vyšetrenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Poliklinika Sabinov, n.o.
1 €
ZML3-61/2020-900 Zmluva o vypožičke mobilného asistenta Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
16.11.2020 Výstavba chodníka Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Molčan Marian, s. r. o.
34 783.94 €
2020/128/2166 Finančná pomoc na výkon samosprávnych činností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11 380 €
20/37/012/387 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Prešov
0 €
20/37/010/143 Uzatvorenie dohody o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Prešov
0 €
8.6.2020 Audit účtovnej závierky, Audit súladu výročnej správy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Ema Švecová
650 €
30.apríla 2020 Kúpa parcely číslo E KN 21, pod B1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 v podiele 1/1, kat. úz. Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mária Motýľová, rod. Guregová
750 €
1420 238 Dotácia na materialnotechnické vybavenie DHZO Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk