Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Audit účtovnej závierky, Audit súladu výročnej správy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Ema Švecová
650.00 €
Kúpa parcely číslo E KN 21, pod B1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 v podiele 1/1, kat. úz. Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mária Motýľová, rod. Guregová
750.00 €
Zabezpečenie dotácie na materiálno technické vybavenie DHZO Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1400.00 €
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GREŠSTAV
26856.70 €
Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
12000.00 €
Dodanie komponentov pre bezplatné wifi Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Aeronet Profi s. r. o.
11616.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky a poskytnutí doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Bodovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Skvalitňovanie infraštruktúry obci Bodovce výstavbou objektu:SO 01 miestna komunikácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: RCM TRADE, s.r.o.
54650.68 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
68210.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
kamerový systém Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SYSTEM ALARM s.r.o.
0.00 €
kúpa nehnuteľností - pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Adalbert Motýľ
24.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Skvalitňovanie infraštruktúry obci Bodovce výstavbou objektu:SO 01 miestna komunikácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: REMOPEL s. r. o.
62072.96 €
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Odb.: Základna škola Bodovce
Dod.: X vision s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia OcÚ Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
86824.45 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Miroslav Mikolaj
520.00 €
Rekonštrukcia OcÚ Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
110287.09 €
Dotácia na materialno-technické vybavenie DHZO Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1400.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
poskytovanie virtuálnej knižnice Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOMENSKY,s.r.o.
9.00 €
Dodávka tovaru do školskej jedálne Odb.: Obec Bodovce
Dod.: COOP Jednota Prešov s. d.
0.00 €
vysporiadanie pozemkov pod obecnými komunikáciami Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Emil Jusko, Emil Jusko a Katarína Jusková
1.00 €
prevod vlastníctva - pozemkov pod obecnou komunikáciou Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Emil Jusko, Emil Jusko a Katarína Jusková
1.00 €
spolupráca pri osvete a podpore triedenia odpadov Odb.: Základna škola Bodovce
Dod.: Nadácia Ekopolis
0.00 €
činnosť stavebného dozoru vo výstavbe pre stavbu: „Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce“ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Bc. Jozef Koscelník
695.00 €
Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
0.00 €
Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
69500.00 €
Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: UNIPROM s. r. o.
31760.00 €
Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SYSTEM ALARM s. r. o.
36450.00 €
Poskytnutie didaktických prostriedkov pre školy Odb.: Základna škola Bodovce
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Realizácia verejnej zbierky Hodina deťom Odb.: Základna škola Bodovce
Dod.: Nadácia pre deti Slovenska
0.00 €
Zámena pozemkov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PhDr. Mária Michaela Bačová
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1400.00 €
zmluva o rpipojení do distribučnej siete SPP Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
0.00 €
prenájom potravín Odb.: Obec Bodovce
Dod.: COOP Jednota Prešov s. d.
840.00 €
Smernica pre verejné obstarávanie obce Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MOAD s.r.o.
200.00 €
Rekonštrukcia OcÚ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: CONROOF s. r. o.
83529.71 €
Opatrenia mimo vodného toku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: CONSORTIO SILVE s. r. o.
82944.00 €
Spolufinancovanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: obec Šarišské Sokolovce
0.00 €
zabezpečenie stravovania Odb.: Obec Bodovce
Dod.: DOXX-Stravní lístky,spol.s.r.o.
0.00 €
Balík 1P-Akcia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Informačný systém Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Bodovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ENVI-PAK a. s.
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ENVI-PAK a. s.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dobrovoľná hasičská ochrana SR
700.00 €
Elektronická komunikácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: DôVERA zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
Vysporiadanie pozemkov pod cestou Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ján Baláž, Ján Jac, Mária Jacová, Miroslav Baláž, Margita Rapavá
0.00 €
Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ENVIROTREND s. r. o.
500.00 €
Zhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie a relizáciu a inžiniersku činnosť Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NH PARTNER s. r. o.
0.00 €
triedený zber Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Poskytovanie služieb s odpadom Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Zateplenie objektu Materská a Základná škola Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
34635.72 €
Veterinárna činnosť Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MVDr. Oto Orban
0.00 €
Spoločný územný plán Odb.: Obec Bodovce
Dod.: obec Šarišské Sokolovce
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ing.Tomaš Velebír
700.00 €
využívanie el. služieb Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Union zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Agentúra verejného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
0.00 €
program rozvoja obcí Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Agentúra verejného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
336.00 €
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodariacich roľníkov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
auditorske služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
právne služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: JUDr. Július Ernek
0.00 €
poskytnutie služieb Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Slovak Telecom a.s.
19.99 €
príspevok na ubytovanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SAD Prešov a.s.
7.84 €
vyšetrenie vody Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
65.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Dušan Jusko a Eva Jusková
1501.50 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
poistenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
41.20 €
poskytnutie údajov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Geodetický a kartografický ústav
0.00 €
vzdelávanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Prešov
30.00 €
príspevok na ubytovanie vodičov SAD Prešov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SAD Prešov a.s.
7.84 €
Laboratórne skúšky vzoriek vody Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
65.00 €
Zámenná zmluva - pozemky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Lucia Karafová
0.00 €
Vývoz smetia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1.05 €
Zámenná zmluva - pozemky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mgr. Jozef Baláž
0.00 €
Mimoškolská aktivita Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Sabinov
30.00 €
Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s. r. o.
2160.00 €
PZP Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
80.48 €
didaktická technika Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu-dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Investus, s.r.o.
150.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Prešov
30.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Jozef Krajňák
9054.04 €
audit Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Spolufinacovanie CVČ mimoškolskej záujmovej činnosti Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arc. Košice
301.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Anna Miščíková
Dod.: Obec Bodovce
600.00 €
údaje z katastra Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 €
spolufinancovanie CVČ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Sabinov
540.00 €
programové vybavenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IFOsoft v.o.s.
118.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
laboratórny rozbor vody Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
0.00 €
Predaj nehnuteľností - pozemkov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Pavol Borz, Valéria Borzová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľností - pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Pavol Borz, Valéria Borzová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko
0.00 €
Zmluvné ceny od februára 2013 Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Internet Odb.: Obec Bodovce
Dod.: WI-NET SB s.r.o.
10.00 €
Spolufinacovanie CVČ mimoškolskej záujmovej činnosti Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Mesto Sabinov
301.00 €
príspevok na ubytovanie vodiča Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SAD Prešov a.s.
7.84 €
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Pavol Borz, Valéria Borzová, Ing. Valéria Stopová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko, Peter Motýľ, Janka Motýľová, Eva Jurušová, Valentín Juruš
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme Pohostinstvo Odb.: Jozef Junek- Junkers
Dod.: Obec Bodovce
186.00 €
Licenčná zmluva na programové vybavenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IFOsoft v.o.s.
79.20 €
kúpa nehnuteľností - pozemku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Stanislav Tomko a Alžbeta Tomková
100.00 €
Poistenie zodpovednosti za škody Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
14.27 €
Poistenie elektroniky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
Postenie sklo Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
Poistenie stroje Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
Poistenie odcudzenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
9.28 €
Poistenie živel Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.28 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
5.96 €
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Imrich Mitrík, auditor
190.00 €
prebytočný hnuteľný majetok - výpočtová technika Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie úadjov katastra pre dańové účely Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 
Príspevok na ubytovanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SAD Prešov a.s.
7.00 €
Spracovanie Plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Bodovce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
750.00 
Poskytnutie úadjov katastra pre dańové účely Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 
Potravinová pomoc Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Potravinová banka Slovenska, o.z.
0.00 
Ekonomický informačný systém Odb.: Obec Bodovce
Dod.: BrlS s.r.o.
0.00 
telekomunikačné služby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Príspevok na ubytovanie vodičov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SAD Prešov a.s.
7.00 
Prenájom nebytových priestorov, Bodovce 32 Odb.: Alena Kancírová
Dod.: Obec Bodovce
744.00