Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výroba dosiek stolov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: DREVOP s. r. o.
0.00 €
Výkopové práce - prípojka MŠ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Krehlík Dominik
0.00 €
Geometrický plýn Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GEODET Ing.Kožuško
277.00 €
Kúpa stoličiek Odb.: Obec Bodovce
Dod.: KATER, s.r.o.
19.90 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
Projektová dokumentácia - Výstavba chodníka,, Autobusová zastávka-obytná zóna smer Ratvaj"DÚR Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. František Ondrej
580.00 €
Projektová dokumentácia - Výstavba chodníka,, Autobusová zastávka-obytná zóna smer Ratvaj" Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. František Ondrej
580.00 €
Zemné práce - odstránenie čiernej skládky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Márian Molčan
0.00 €
Zemné práce - vodojem Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Márian Molčan
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Márian Molčan
0.00 €
Objednávame si u Vás realizaciu prác rekonštrukcie kúrenia v budove Obecného úradu , Bodovce č. 55 na základe cenovej ponuky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Jozef Krajňák
4097.00 €
Objednávame si u Vás údržbu miestných komunikacií obce /odhrňanie snehu / traktorom počas zimného obdobia rok 2018/2019. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Miščíková
25.00 €
Objednávame si u Vás spracovanie projektu cesty pre územné rozhodnutie .Názov stavby:,,Bodovce , Miestná komunikácia" Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. František Ondrej
790.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GEODET Ing.Kožuško
347.00 €
Objednávame si u Vás výkopove práce na odtokovom kanale minibagrom Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Helena Blaščáková
0.00 €
Objednávame si u Vás výrobu cvičnej nádrže na vodu pre DHZ. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NOVAVIA s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás vykopove práce umiestnenie odtokového potrubia dažďovej vody v dľžke 24 bm Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Márian Molčan
0.00 €
Objednávame si u Vás zrealizovanie rozširenia verejného vodovodu v celkovej dĺžke cca 65-70bm a realizáciu vodovodných prípojok. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Márian Molčan
0.00 €
Objednávame si u Vás vypracovanie odborného stanoviska k určeniu všeobecnej hodnoty poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
Objednávame si u Vás murárske a obkladačske práce pri rekonštrukcií socialných sariadení WC a Umyvárka v MŠ Bodovce č.90 Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marek Lazor
0.00 €
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a pracovný odev pre kuchárku MŠ a ZŠ a Vedúcu Š J Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOLITEX s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás dodávku zdravotechniky-zariaďovacie predmety a zabezpečenie montáže. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anton Horvát-TH1
0.00 €
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby ,,BodObjednávame si u Vás pracovnú obuv a pracovný odev pre upratovačky ZŠ a MŠ a pomocnú silu v kuchyniovce Miestná komunikácia" Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOLITEX s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás spracovanie technických časti projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby ,,Bodovce Miestná komunikácia" Odb.: Obec Bodovce
Dod.: 4road DS s.r.o.
470.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GEODET Ing.Kožuško
477.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GEODET Ing.Kožuško
277.00 €
Polohopisné a výškopisné zameranie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GEODET Ing.Kožuško
570.00 €
Smetné nádoby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
0.00 €
Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre stavebné povolenie stavby s názvom:Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodovce. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: JM1 s.r.o.
500.00 €
Objednávame si u Vás propagačno marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
150.00 €
Nákup potravín Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Potraviny Anna Bocková
0.00 €
Odhrňanie snehu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Miščíková
0.00 €
Poradenstvo pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Andrej Gajdoš
100.00 €
vypracovanie PD zateplenia OcÚ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: JM1 s.r.o.
990.00 €
odhŕňanie snehu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Miščíková
0.00 €
murárske práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
lomový kameň Odb.: Obec Bodovce
Dod.: S.F.Bouw s.r.o.
0.00 €
Verejné obstrarávanie na výber stavebnej firmy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ALI TENDER s. r. o.
200.00 €
umelecké vystúpenie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša,združenie
0.00 €
kúpa oplotenia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PLOTY SKALA,s.r.o.
0.00 €
geodetický zameranie a projektová dokumentácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Pavol Dulín, s.r.o.
435.00 €
Oprava krytina Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Peter Mikolaj
0.00 €
Potreby pre hasičov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
700.00 €
Tovar podľa vlastného výberu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
Murarské práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
Energetický certifikát Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing.Martin Štefanco - STEMAR stav
0.00 €
Pracovný odev a obuv Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
Pracovný odev a obuv Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
Tovar podľa vlastného výberu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Turociová
0.00 €
Doplnkové práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
0.00 €
Búranie ŽB rímsy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
0.00 €
Dodávka a motáž striešky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: embe-sk s.r.o. Marek Baran
0.00 €
Dodávka a montáž plastových dverí Odb.: Obec Bodovce
Dod.: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
0.00 €
Objednanie 10 ks domové vodomery Odb.: Obec Bodovce
Dod.: BADEX - Bartolomej Derner
0.00 €
Vyprecovanie rozpočtu multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Bodovce
Dod.: mArchust Plus s.r.o.
0.00 €
murarske prace Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
zemne praca traktor JCB Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MICHSTAV s.r.o.
0.00 €
vypracovanie ziadosti zateplenie budovy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Hipolito s. r. o.
0.00 €
objednavka soklovy kamen Odb.: Obec Bodovce
Dod.: VSK-Mineral s.r.o.
0.00 €
poradenske sluzby - projekt Odb.: Obec Bodovce
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s. r. o.
0.00 €
tovar kuchynsky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
dodavka kamen Odb.: Obec Bodovce
Dod.: S.F.Bouw s.r.o.
0.00 €
vykopove prace -cintorín Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Imrich Lipták-Terazzo
0.00 €
betónova rúra Odb.: Obec Bodovce
Dod.: UNISTAV,s.r.o.
0.00 €
Pracovna obuv a odev ZŠ a MŠ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
Pracovna obuv a odev Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
389.00 €
kupa krovinorezu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PANRA-Karpatia s.r.o.
729.00 €
ozvucenie sutaze Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ELEKTRO-SAT-SERVIS,Jozef Baláž
120.00 €
objednavka poharov Odb.: Obec Bodovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
65.05 €
tovar pre MŠ, ZŠ, OcÚ Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Štempeľ Miroslav
0.00 €
tovar pre MS Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Marcinko Matúš - DAMAD
0.00 €
tovar pre MS Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Turociová
0.00 €
tovar pre MS ZS OcU Odb.: Obec Bodovce
Dod.: EPoS SB, s.r.o.
0.00 €
tovar pre MS Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Promo system s.r.o.
0.00 €
svetelno technicka studia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Gabriela Katuščaková - KATEL
600.00 €
rekonstrukcia schodista Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
zemne praca traktor JCB Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MICHSTAV s.r.o.
28.00 €
stav. tovar Odb.: Obec Bodovce
Dod.: MASTAF,s.r.o.
0.00 €
stav. tovar Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Píl-stav, s.r.o.
0.00 €
rekonstrukcne prace na schodisku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
vykopove prace -porucha vodovodu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Imrich Lipták-Terazzo
0.00 €
realizacia rekonstrukcie verejneho osvetlenia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Peter Šeteščak
0.00 €
realizacia demont. a montaz kurenia 1 NP Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Jozef Krajňák
2966.97 €
udrzba ciest pocas zimneho obdobia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Miščíková
0.00 €
dodavka pneumatik Odb.: Obec Bodovce
Dod.: SLAVKO JURKO,JS Agrotechnika
0.00 €
dodavka kuchynske potreby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
prekrytie studne Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ján Petro Stein-Mal
0.00 €
spracovanie kniznej publikacie Hradova hora Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
0.00 €
dodavka kuchynske potreby Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
Pracovna obuv a odev Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
rekonstrukcia kurenia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Jozef Krajňák
2966.97 €
kancelarsky nabytok Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing.Vladimír Kovaľčik - NIMEX
805.00 €
oprava ELI Odb.: Obec Bodovce
Dod.: ELEKTRO-SAT-SERVIS,Jozef Baláž
0.00 €
oprava fasady Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
vypracovanie kupnej zmluvy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
Znalecky posudok Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
dodavka lomovy kamen Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Molčan Marián
0.00 €
Pracovna obuv a odev Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
dodavka lomovy kamen Odb.: Obec Bodovce
Dod.: VSK-Mineral s.r.o.
0.00 €
vyroba dveri a zarubne Odb.: Obec Bodovce
Dod.: HESTA,spol.s.r.o.
0.00 €
Vyroba sup. šísel Odb.: Obec Bodovce
Dod.: LIM PO,s.r.o.
0.00 €
Objednavka na hromadne udaje y katastra pre obec/mesto a VUC Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 €
rekon3trukcie toaliet a stavebne prace Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
Objednávka tovaru podľa vlastného výberu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
Objednávka tovaru podľa vlastného výberu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: PEhAES, a. s.
0.00 €
Nákup kuka nádoby 110 l Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Anna Miščíková
0.00 €
vypracovanie výzvy k VO na vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce" Odb.: Obec Bodovce
Dod.: BONA FIDE Prešov s. r. o.
0.00 €
vypracovanie Zámennej zmluvy medzi obcou Bodovce a Mgr. Jozefom Balážom aZámennej Zmluvy medzi obcou Bodovce a Luciou Karafovou. Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia budovy Základnej a Materskej školy Odb.: Obec Bodovce
Dod.: A-typ, architektonický ateliér, s. r. o.
700.00 €
predrealizačné polohopisné a vyškopisné zameranie a kartografické spracovanie územia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Geodus Lipany s.r.o.
350.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Kaptil s. r. o.
0.00 €
objednávka sanity Odb.: Obec Bodovce
Dod.: BADEX - Bartolomej Derner
0.00 €
dodávka amontáž svietidiel Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Jozef Stachoň - Elsta
0.00 €
Pokládka dlažby a obkladu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
10.00 €
farby, laky Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Farby-Laky Berko
0.00 €
asfaltovanie Odb.: Obec Bodovce
Dod.: CBR s.r.o.
400.00 €
pracovná obuv a odev Odb.: Obec Bodovce
Dod.: GOTEX
0.00 €
rekonštrukcia toaliet Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Maroš Varga
0.00 €
nákup kuka nádob Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0.00 €
Informácie SPI a SGI KN k správe daní Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 €
Tovar - podľa výberu Odb.: Obec Bodovce
Dod.: NORMA potreby pre domácnosť
0.00 €
Knižná publikácia Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ing. Vlastimil Bartko
400.00 €
Dodávka a montáž podlahovej krytiny Odb.: Obec Bodovce
Dod.: DOMOS SLOVAKIA, s. r. o.
0.00 €
Murárske práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Marek Lazor
0.00 €
Stolárske práce Odb.: Obec Bodovce
Dod.: Ján Kolpák
0.00 €