Pedagogický pracovníci Materská škola

Riaditeľka Materskej školy Danka Tiritová

Danka Tiritová - Riaditeľka MŠ

   

  Štúdium Strednej pedagogickej školy v Prešove odbor učiteľstvo pre materské školy ukončila maturitnou skúškou v roku 1984. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala v MŠ Ľutina, Brezovica, Uzovce  a od septembra 2005 pracuje ako riaditeľka MŠ v Bodovciach. Počas praxe absolvovala kurz asertivity, dramatickej výchovy, prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov obhajobou záverečnej práce a pohovorom. Zapojila sa aj do projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy školstva. Zapája sa do priebežných vzdelávaní ponúkaných MPC v Prešove a iných vzdelávacích inštitúcií. Poznatky získané vzdelávaním a samoštúdiom uplatňuje v svojej práci s deťmi.

 

 

 

 

Marianna Tomečkové - učiteľka MŠ

Učiteľka  Materskej školy Marianna Tomečková

    

     V roku 2009 ukončila úplné odborné stredoškolské vzdelanie na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Prešove s odborom učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy a školské kluby. V období od 7.12.2009 do 14.12.2010 absolvovala adaptačné vzdelanie. V materskej škole začala učiť v novembri 2009 až po súčasnosť.