Dobrovoľný hasičský zbor

                   MODLITBA HASIČADobrovoľný hasičský zbor 14. 6. 2009

  

           Ponúkam Ti Bože svoje ruky,

         len vďaka Tebe ich silné mám.

         Ochraňuj ma a riaď moje kroky,

           stoj pri mne nech nezlyhám.


   Odovzdávam Ti svoj život dobrý Pane,

          keď v dyme proti ohňu bojujem.

           A Tvoja vôľa nech sa stane,

        ja svoju rodinu Tebe zverujem.


      Verím, že máš so mnou veľké plány,

       dal si mi možnosť ľuďom pomáhať.

Dobrovoľný hasičský zbor 9. 8. 2009

        Zveruješ ma anjelom do ochrany,

         keď si pri mne, nemusím sa báť.


Zloženie výboru DHZ Bodovce:

  

   Veliteľ:                              Ján Miščík

   Predseda:                         Magdaléna Mikolajová

   Preventívar:                       Pavol Vydumský

   Pokladník:                         Alena Durkáčová

   Referent mládeže:            Katarína Borzová

   Strojník:                             František Jusko

   Organizačný referent:       Pavol Jusko

   Revízor:                             Ľubomír Varga

Dobrovoľný hasičský zbor 8.6.2008

 

Členovia DHZ Bodovce sa aktívne zapájajú do súťaží v hasičskom športe. Každoročne sa previerok pripravenosti hasičských zborov zúčastňujú družstvá dorastencov, dorasteniek, mužov, žien a tiež družstvo žien nad 30 rokov a družstvo mužov nad 35 rokov.


Úspechy a aktivity v uplnynulom období:

Rok 2008   - ženy nad 30 rokov postúpili na Šarišský pohár v Sveržove, kde skončili na 3. mieste.

 

 

Rok 2009   - ženy 31. Pohár Stráža ženy 2 miesto.

 

Rok 2009   - družstvo žien vyhralo súťaž - Memoriál pána Cicmana v Ražňanoch a k 1. miestu získali  Putovný pohár.

 

Rok 2010   - náš DHZ organizoval okresnú súťaž mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov. Naše ženy skončili na 1. mieste. Na Šarišskom pohári v Šarišských Michaľanoch obsadili časom na požiarnom útoku 29,25 krásne 2. miesto. Bol to veľký úspech.

 

Rok 2011  -  mládež nášho DHZ pripravila na Veľkonočnú estrádu. Bola to veľmi dobrá a vydarená kultúrna akcia. Mladí dokázali,že  sú šikovní a vedia rozosmiať celú dedinu.

 

Rok 2012 -   previerky pripravenosti začínajú už v máji. Tešíme sa a chceme dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

                         

31.Pohár stráža Hubošovce 2009.

< 1 2 3 >

DHZ Bodovce 2010 ženy 1. miesto.

< 1 2 3 >

Veľkonočná estráda 2011.

< 1 2 3 4 >